12/06/2016Ham Albertkanaal II< Terug

2 windmolens met elk een vermogen van ±2 MW = 4,1 MW

Gemiddelde jaarlijkse productie equivalent aan het verbruik van 2.300 gezinnen.

Stand van zaken: in exploitatie sinds 2016