Limburg win(d)t

...Er waait een nieuwe wind door Limburg...

Limburg win(d)t

Tegen 2020 wil Limburg klimaat-neutraal zijn.
Dat kadert in het provinciale TACO2-plan.
Limburg win(d)t helpt hierbij. Met de oprichting van windmolenparken in onze provincie die hernieuwbare energie opwekken.

Goed voor het milieu, goed voor Limburg én ... goed voor u en uw kinderen.

 Wie is Limburg win(d)t? Waarom windenergie?